RĪGAS EZERKRASTU PAMATSKOLA

Aktualitātes

Sakarā ar Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu tīkla pilnveidošanas pasākumiem 2019.gadā (RD lēmums Nr. 2042, 27.02.2019.) Rīgas Ezerkrastu pamatskola tiek likvidēta ar 31.07.2019. un pievienota Rīgas  Juglas vidusskolai.

ESF projektā PUMPURS mūsu skolā piedalās 34 skolēni, kuriem konsultācijas dažādos mācību priekšmetos (latviešu valodā, matematikā, vēsturē, krievu valodā, angļu valodā u.c.) pasniedz 13 pedagogi un atbalsta personāls (psihologs, speciālie pedagogi un smilšu terapijas speciālists)