RĪGAS EZERKRASTU PAMATSKOLA

Aktualitātes

Uzņem izglītojamos 1.-9.klasēs!

Cienījamie pedagogi un vecāki, 

  1. 23.08.2018. plkst. 17:00, bibliotēkas lasītava, 224.kab. Vecāku informatīvā sanāksme pii grupai Ežuki
  2. 28.08.2018. plkst. 9.00 pedagoģiskā sēde (visiem pamatskolas pedagogiem
  3. 28.08.2018. plkst. 13.00 pedagoģiskā sēde (pirmsskola – audzinātājas, auklītes
  4. 28.08.2018. plkst.17.00 skolas lasītavā 224.kab. Pirmsskolas grupas “Cālīši” vecāku sapulce 
  5. 11.09.2018., plkst. 17:00, Aktu zāle, pirmsskolas vecāku kopsapulce
  6. Pamatojoties uz Rīgas Ezerkrastu pamatskolas direktores p.i. 12.07.2018. rīkojumu Nr. PSE-18-40-rs pirmsskolas izglītības grupu audzēkņu uzraudzībai vasaras periodā un pirmsskolas izglītības satura apguves nostiprināšanai augusta mēnesī, tiek apvienotas sekojošās pirmsskolas izglītības grupas :
  7. PII grupa “Cālīši” apvienota ar PII grupu “Lapsiņas” ;
  8. PII grupa “Mārītes” apvienota ar PII grupu “Ežuki” ;
  9. PII grupa “Lācīši” apvienota ar PII grupu “Lauviņas”;
  10. No 16.08.2018. PII grupa “Ežuki” maina telpas (no 206.kab.) uz PII grupas “Cālīši” telpām (uz 304.kab);

Skolas pašvērtējums 2018./2019.m.g.

Skolas attīstības plāns 2018./2019.m.g.

Skolas darba plāns 2018./2019.m.g.

Pārbaudes darbu grafiks 2018./2019.m.g.

Ieteicamās literatūras saraksts lasīšanai vasarā

Mācību stundu saraksts 2018./2019.m.g.

Konsultāciju laiki 2018./2019.m.g.