EZERKRASTU SKOLA

Aktualitātes

Sakarā ar Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu tīkla pilnveidošanas pasākumiem 2019.gadā (RD lēmums Nr. 2042, 27.02.2019.) Rīgas Ezerkrastu pamatskola tiek likvidēta ar 31.07.2019. un pievienota Rīgas  Juglas vidusskolai. 

Aktuālo informāciju skatīt Rīgas Juglas vidusskolas mājas lapā- rjv.lv

Lapas saturu līdz 31.07.2019 skatīt vietnē ezrkrasti.lv