RĪGAS EZERKRASTU PAMATSKOLA

Aktualitātes

Pasākumi 2019. gada maijā

10.05.2019. plkst. 15:00 –  Mātes dienas lielais koncerts (pamatskola, pirmsskola) un 1.-9.klašu izglītojamo radošo darbu izstāde, Aktu zāle
17.05.2019. plkst. 9:20 – Pēdējais zvans, 9.klase
29.04.-03.05.2019. 4.maijs – Latvijas neatkarības atjaunošanas diena – klases stundas
28.05.2019. – Ekskursijas diena
30.05.2019. – Sporta diena
30.05.2019., 31.05.2019. – Izlaidumi PII grupiņas Ezīši un Lapsiņas

ESF projektā PUMPURS mūsu skolā piedalās 34 skolēni, kuriem konsultācijas dažādos mācību priekšmetos (latviešu valodā, matematikā, vēsturē, krievu valodā, angļu valodā u.c.) pasniedz 13 pedagogi un atbalsta personāls (psihologs, speciālie pedagogi un smilšu terapijas speciālists)