RĪGAS EZERKRASTU PAMATSKOLA

Aktualitātes

Cienījamie pedagogi un vecāki, izglītojamie!

5.11 Latvijas Okupācijas muzeja lekcija/nodarbība „Latvijas Republikas dibināšana un neatkarības atjaunošana” 6.-9.klases skolniekiem

Skolas attīstības plāns 2018./2019.m.g.

Skolas darba plāns 2018./2019.m.g.

Pārbaudes darbu grafiks 2018./2019.m.g.

Mācību stundu saraksts 2018./2019.m.g.

Konsultāciju laiki 2018./2019.m.g.