RĪGAS EZERKRASTU PAMATSKOLA

Aktualitātes

Cienījamie pedagogi un vecāki, izglītojamie!

31.10.2018. filma Tēva nakts – kinoteātris Cinamon, 7.,9.klases.
01.11.2018.
Nacionālo bruņoto spēku Militārās policijas lekcija un praktiskā nodarbība.

2.-5.klases 
plkst. 8:30-9:10 lekcija Aktu zālē
plkst. 9:20-10:00 – praktiskā nodarbība skolas iekšpagalmā
6.-9.klases
plkst. 8:30-9:10 praktiskā nodarbība skolas iekšpagalmā
plkst. 9:20-10:00 – lekcija Aktu zālē

05.11.2018.
Latvijas Okupācijas muzeja lekcija/nodarbība „Latvijas Republikas dibināšana un neatkarības atjaunošana” 6.-9.klases izglītojamajiem.
08.11.2018.
Mārtiņdienas tirgus un rotaļas pirmsskolā.
09.11. 2018. 
Mārtiņdienas tirgus 1.-9.klases plkst. 12:30, 2.stāvs
12.11.2018.
Lāčplēša diena – Klases stunda
16.11.2018.
plkst. 9:10- koncerts veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienai, Aktu zāle
28.11.2018. Jautrās stafetes, 1.-4.klases, sporta zāle
29.11.2018. Jautrās stafetes, pirmsskola

Skolas attīstības plāns 2018./2019.m.g.

Skolas darba plāns 2018./2019.m.g.

Skolas darba plāns 2018./2019.m.g.

Pārbaudes darbu grafiks 2018./2019.m.g.

Mācību stundu saraksts 2018./2019.m.g.

Konsultāciju laiki 2018./2019.m.g.