EZERKRASTI

5. klase

5_2 Paskaties!

4_3_1 Saule

4_3_2 Mārīte

4_4 Rinda

5_5 Izveido līdzīgu zīmējumu!

5_10 Noformē “vilku” ar stilu Strong un tiešo runu ar stilu Empfasis.

5_12 Praktiskais darbs teksta apstrādē PD

5_19 Pārbaudes darbs par Powerpoint.

5_20 Objekti prezentācijā

5_21 Izveido līdzīgu animāciju!

5_24 Datortīkli un iekārtas

5_25 Interneta pakalpojumu veidi

5_26 Interneta aprīkojums

5_27 Pārbaudes darbs

5_28_Pamatjēdzieni par datortīkliem

5_28 Pamatjēdzieni par datortīkliem 2

5_28 Datortīkli un Internets

5_29 Izveido krustvārdu mīklu par datortīkliem un internetu!

5_30 Ieskaite par meklēšanu tīmeklī

5_31 Informācijas atrašana par mobilajiem tālruņiem un to aplikācijām

Patstāvīgais darbs. Informācijas meklēšana.

Noslēguma darbs informātikā 5kl.

 

Datorika