RĪGAS EZERKRASTU PAMATSKOLA

5. klase

5_2 Paskaties!

4_3_1 Saule

4_3_2 Mārīte

4_4 Rinda

5_5 Izveido līdzīgu zīmējumu!

5_10 Noformē “vilku” ar stilu Strong un tiešo runu ar stilu Empfasis.

5_12 Praktiskais darbs teksta apstrādē PD

 

 

 

5_23 Pārbaudes darbs par Powerpoint.

5_24

Izveidojiet prezentāciju, kurā būtu attēls un skaidrojums šādiem jēdzieniem:

28_Pamatjēdzieni par datortīkliem

28_Internets

Patstāvīgais darbs. Informācijas meklēšana.

Noslēguma darbs informātikā 5kl.

 

Datorika