RĪGAS EZERKRASTU PAMATSKOLA

6. klase

6_2 Rakstzīmju formatēšana

6_2 Rakstzīmju formatēšana. Auce.

6_2 Noformējiet atbilstoši tekstam.

6_3 Rindkopu formatēšana

6_4 Aizzīmēts, numurēts saraksts.

6_4 Vairāklīmeņu saraksts.

6_5 Attēlu ievietošana tekstā.

6_6 Pārbaudes darbs.

6_11 PD Tabulu veidošana un noformēšana

6_12 Programmatūras iedalījums.

6_13 Grafiskā attēlu apstrādes lietotne. Zīmējuma veidošana. Auce.

6_13 Izveido līdzīgu zīmējumu!

6_14 Animācijas veidošana

6_20 Patstāvīgais darbs

6_21 Excel tabulas formatēšana

6_22 Funkciju izmantošana aprēķinos

6_23 Tabulu veidošana, noformēšana, aprēķinu veikšana tajās.

6_24 Gatavošanās pārbaudes darbam.

6_26 Biežāk izmantojamo lietotņu datu tipi.

6_27 Darbs ar mapēm un datnēm

 

6_Kodēšana tests

Datorika

——————————————————————————————