RĪGAS EZERKRASTU PAMATSKOLA

Fotogalerijas

Sākumskolas izglītojamo radošie darbi Dabaszinību nedēļā 28.01.2019.-01.02.2019.

20.12.2018 Skolā ar koncertu viesojas Rīgas 45.vidusskola

17.12.2018. Sporta diena

16.11.2018. Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadiena!
Koncertā uzstājas pirmsskolēni

15.11.2018 Viktorīna Mana Latvija 6.-9.klasēm

12.11.2018 Lāčplēša dienai veltīts pasākums pirmsskolas audzēkņiem 

 

8.11 un 9.11 Mārtiņdienas pasākumi skolā

01.11.2018.

Rīgas Ezerkrastu pamatskolā ir noslēdzies  Dzīvnieku aizsardzības mēnesis, kura laikā tika vākti ziedojumi dzīvnieku patversmei  “ULUBELE”.

Paldies trenerim Jurijam Fedulovam un 9.klases skolēniem, kuri  nogādāja ziedojumus patversmei.

Paldies visiem skolēniem, vecākiem un darbiniekiem , kuri piedalījās šajā akcijā un ziedoja patversmei nepieciešamās lietas un pārtiku! 🙂

01.11.2018.
Nacionālo bruņoto spēku Militārās policijas lekcija un praktiskā nodarbība.

Masku balle 18.10.

Izglītojamo izstāde Latvijas 100.gadei

 

8.klases ekskursija uz Raiņa un Aspazijas muzeju

 

Dzejas dienai veltītie skolēnu darbi

Dzejas diena  – 12. oktobris. Skolēni rakstīja katrs savu dzejoli – veltījumu Latvijai jubilejā. Centās ievērot dzejas valodā ritmu, izpausties tēlaini un emocionāli. Papildpunkti tika piešķirti par noformējumu. Balvas par veiksmīgākajiem darbiem 5.-8.klašu grupā saņēma Ģirts un Agrita Grigorjevi, Ilmārs Strazds un Amālija Valērija Lašinska.

04.10.2018 4.oktobrī mūsu skolā notika tikšanās ar Jaunsardzes pārstāvi – dižkareivi Andi Skani, kurš 4. – 9. klašu skolēnus iepazīstināja ar Jaunsardzes darbību. Skolēni izrādīja interesi un tika aicināti iesaistīties Jaunsardzē. Vairāk informācijas par Jaunsardzi pieejama: jic.gov.lv/jaunsardze

 

03.10.2018  Rudens dārzeņu izstāde “Miķelīts bagāts vīrs”