RĪGAS EZERKRASTU PAMATSKOLA

Atbalsts izglītojamajiem

Vecāki, izlasiet vasarā!

 

Atbalsta personāls ir apkopojis interneta vietnēs pieejamo aktuālo  informāciju par problēmām bērnu audzināšanas jomā:

Stress un emocionālā nabadzība: tik nopietni tava bērna smadzenes ietekmē datori. Pieejams: http://jauns.lv/raksts/sievietem/42509-stress-un-emocionala-nabadziba-tik-nopietni-tava-berna-smadzenes-ietekme-datori.

Rāties ir bezjēdzīgi jeb Kas jāzina par hiperaktīviem bērniem. Pieejams: http://www.delfi.lv/calis/enciklopedija/raties-ir-bezjedzigi-jeb-kas-jazina-par-hiperaktiviem-berniem.d?id=47391961  

Veido atbalsta grupas hiperaktīvu bērnu vecākiem.  Pieejams:  http://www.mansmazais.lv/article/1181644/

Bieži vecāki nāk ar pasūtījumu – re, kur bērns, lūdzu ārstējiet! Saruna ar psihiatru par kļūdām un par būtisko atvašu audzināšanā. Pieejams: http://jauns.lv/raksts/sievietem/288628-biezi-vecaki-nak-ar-pasutijumu-re-kur-berns-ludzu-arstejiet-saruna-ar-psihiatru-par-kludam-un-par-butisko-atvasu-audzinasana