RĪGAS EZERKRASTU PAMATSKOLA

4. klase

4_1 Drošība un aparatūra.

4_1 Drošības noteikumi datorklasē.

4_1 Datoru tipi.

4_2 Pirmie soļi pie datora.

4_2 Paskaties!

4_3_1 Saule

4_3_2 Mārīte

4_4 Rinda

4_5 Izveido līdzīgu zīmējumu, izvēlies un izveido fona krāsu!

4_6 Ar šo tiešsaistes redaktoru apstrādā un saglabā savā mapē 3 attēlus par sēnēm.

4_10 Formatē vārdu ” vilks” ar stilu Strong un tiešo runu ar stilu Emphasis.

4_11 Vingrinies formatēt tekstu!

4_11 Attēla pārvietošana Word dokumentā.

4_11 Mājas darbs.

4_12 PD 1.variants.

4_12 PD 2.variants.

4_13 Esi drošs internetā!

4_13 TESTS “FOTO DETEKTĪVS”

4_14 Atrodi un ieraksti lapā atbildes uz jautājumiem, saglabā tās savā mapē.

4_16 Kā veidot prezentāciju?

4_18 Izkārtojuma (Layout) maiņa un formas (aizpildījuma , kontūras maiņa).

4_18 Figūras aizpildījuma un kontūras maiņa.

4_18 Uzzīmē prezentācijā līdzīgus zīmējumus!

4_19_1_1 PD 

4_19_1_2 PD

Vāvere

4_19_2_1 PD

4_19_2_2 PD

Kaķis

4_21 E-pasts

 

 

 

 

 

 

Datorika