RĪGAS EZERKRASTU PAMATSKOLA

Malienas 89, tālr. 67533917, e-pasts: reps@riga.lv

Skolas vēsture un tradīcijas

Rīgas Ezerkrastu pamatskola (kopš 2013.gada 1.augusta), bijusī Rīgas 2. pagarinātās darba dienas skola, dibināta 1963.gadā. Toreiz tā atradās Annas ielā. 1978.gada 1.septembrī atklāja jauno skolas ēku P.Dauges ielā 27 (tagad- Hipokrāta ielā). Skolā strādāja 135 skolotāji un pagarināto grupu audzinātāji, skolā mācījās apmēram 2000 skolēni. 1985.gadā uzcēla skolas ēku Malienas ielā 89. Toreiz skolā mācījās 920 skolēni latviešu un krievu plūsmās. 2014.gadā skolā mācās 165 skolēni,  108 bērnudārza audzēkņi. Kopš 1992. gada skolas direktore ir Menāde Jansone.

Mūsu skola ir viena no retajām, kurā turpina darboties pagarinātās darba dienas grupas, kas dod iespēju bērniem sagatavot mājas darbus skolā un darboties interešu izglītības pulciņos. Skolēniem tas ir izdevīgi, jo skolotājs var paskaidrot nesaprasto. Vecākiem nav jāraizējas par sava bērna atrašanās vietu pēc stundām. Lai veidotu auzēkņu dzīvi harmonisku un radošu, skolas pedagogi pavada jaunāko klašu skolēnus uz estētikas skolu.

Viena no mūsu skolas pazīmēm— humānisms. Trešdienas mums ir pasākumu dienas, kurās skolā uzstājas dažādi mākslinieki. Mēs atzīmējam latviešu tradicionālos svētkus: Meteņus, Ūsiņus, Mārtiņus, Lieldienas, Ziemassvētkus. Valsts svētkus skolā ievada svētrīts, un vēlāk dodamies uz kādu no piemiņas vietām. Skola organizē ekskursijas, tiek rīkotas diskotēkas, interesantas pēcpusdienas, mācību priekšmetu nedēļas. Mēs, protams, neaizmirstam vecākus, tādēļ skolā tiek rīkotas Vecāku dienas, kurās skolēni rāda, ko iemācījušies kādā laika periodā. Rīkojam skolēnu darbu izstādes, kurā aktīvi līdzdarbojas interešu izglītības pulciņi.Skolā mācās lieli dejotmīļi, kas darbojas gan tautisko deju, gan arī moderno deju kolektīvos. Lepojamies ar skolēnu augstajiem sasniegumiem florbolā.

Skolas darbu vada direktore un viņai palīdz Skolēnu padome. Skolēnu padomē piedalās 2 skolēni no katras klases. Skolēnu padomi ievēl uz 1 gadu, arī tās priekšsēdētāju. Skolēnu padome sanāk otrdienās, lai apsprietu un izlemtu skolēnus interesējošos jautājumus. Skolēnu padomē valda demokrātija, jo tirk uzklausīti un risināti visu skolēnu jautājumi un ierosinājumi. Mūsu skolā visus gadus darbojas Skolas padome, kura risina jautājumus par skolas darba optimālu organizāciju. Skolā patlaban darbojas 3 licencētas izglītības programmas.

Mācoties mūsu skolā ir iespējas spēlēt florbolu kaut katru dienu. Nodarbības vada Latvijas U-19 izlases treneris Jurijs Fedulovs.