RĪGAS EZERKRASTU PAMATSKOLA

Malienas 89, tālr. 67533917, e-pasts: reps@riga.lv

Skolas bibliotēka

Mūsu skolas bibliotēkā ir gan abonements, gan lasītava. Pavisam bibliotēkā pašlaik ir 10052 grāmatas. No tām 7060 ir mācību grāmatas, pārejās ir daiļliteratūra, pedagoģiskā un metodiskā literatūra skolotājiem.

Jebkurš skolēns, pedagogs vai skolas darbinieks var kļūt par bibliotēkas lasītāju. Grāmatas var paņemt uz mājām, bet  var arī  palasīt bibliotēkā avīzes un žurnālus, uzzināt daudz jauna, izmantojot enciklopēdijas un rokasgrāmatas, gatavoties mācību stundām.

Skolas bibliotēka abonē laikrakstus: “Diena”, “Izglītība un kultūra”,  kā arī žurnālus:  “Ilustrētā  junioriem”, “Ilustrētā pasaules vēsture”, “Ilustrētā zinātne”, “Sports”, “Psiholoģija ģimenei un skolai”,  “Deko”, “Praktiskie rokdarbi”.  Bibliotēkā vienmēr ir apskatāmas grāmatu izstādes. Šeit iespējams iepazīties ar jaunāko informāciju par aktualitātēm kultūras dzīvē.

Kopš 2008.gada  piedalāmies lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu- jauniešu žūrija”. Šogad no mūsu skolas “Bērnu un jauniešu žūrijā 2016” piedalījās 80 bērni. Paldies visiem žūrijas dalībniekiem, un novēlu jums vēl daudz jaukus mirkļus kopā ar aizraujošo grāmatu!

Skolas bibliotekāre Žozefina Mikolajuna

 

 

b3
Margaritas Stārastes jubilejai veltītā grāmatu izstāde skolas bibliotēkā

b6
Skolēni starpbrīdī skolas bibliotēkā

b8
Skolas bibliotēkas abonements