RĪGAS EZERKRASTU PAMATSKOLA

Datorika

Progmeistars- labākie kursi programmēšanā

Programmēšana ar SCRATCH

Projekta StartIT  un citi mācību materiāli

1. klase

2. klase

3. klase

4. klase

5. klase

6. klase

7. klase

 

Informātika

10_1_1 Drošības tehnikas noteikumi datorklasē

10_1_2 Ergonomika

10_1_3 IT vēsture un attīstība

10_13 Datorizētas teksta apstrādes pamatprincipi, priekšrocības un trūkumi.

10_16 Tabulācija.

 

Datorgrafikas pulciņš

Tiešsaistes attēlu redaktors kartiņu, plakātu veidošanai

 

Programmēšana

Programmēšana Java- avoti

Java piemēri iesācējiem

Welcome to the LearnJavaOnline.org Interactive Java Tutorial

Learn Java programming

Java projekta izveide