RĪGAS EZERKRASTU PAMATSKOLA

Malienas 89, tālr. 67533917, e-pasts: reps@riga.lv

Projekti

„Izglītība izaugsmei 2017” 

Projekts „Katrs bērns ir unikāls”

Rīgas Ezerkrastu pamatskolā tika īstenots projekts skolas pedagogu un atbalsta personāla kompetenču pilnveidošanai darbā ar skolēniem.

Lasīt vairāk…

 

„Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana”

Projekts “Ziedu raksti Latvijai”

Ar 2017.gada 13.aprīļa lēmumu Rīgas domes Izglītības. Kultūras un sporta departamenta komisija apstiprināja skolas iesniegto projektu konkursam “Izglītības iestāžu teritorijas apzaļumošana”.

Lasīt vairāk…

Projekta ietvaros 2017. gada aprīlī iegādājamies augsni, skujeņus, košumkrūmus, ziemcietes. Maijā tika renovētas  puķu dobes, iestādīti skujeņi, košumkrūmi, ziemcietes, vasaras puķes.  Atjaunotās puķu dobes  smaržoja un ziedēja visu vasaru un rudeni, tās tika regulāri ravētas un koptas.

 

Oktobrī tika iestādīti 1050 tulpju sīpoli, lai apstādījumi ziedētu no 2018. gada pavasara līdz vēlam rudenim. Tika iepirkti un iestādīti arī košumkrūmi pie bērnudārza ieejas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eiropas Sociāļā fonda projekts Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārīgās un profesionālās izglītības iestādēs”

Pasākumi Rīgas Ezerkrastu pamatskolā 2017./2018.m.g.

Septembrī- ekskursija uz SIA “Rīgas meži” Daugavas mežniecību

Piecpadsmit 6. klases skolēni dabā pētīja:

Attēlos: Skolēniem ir iespēja mežistrādes speciālista ekipējumu. Mežsarga pienākumos ir rūpēties par meža tīrību. Skolēni mācās sastādīt protokolu par meža piesārņojumu, palīdz “Rīgas mežu” projektu vadītāja Laura. Ekskursijas dalībnieki mācās atpazīt meža dzīvnieku pēdas.

 

Oktobrī- 5. un 6. klases skolēni apmeklē bibliotēku “Strazds”

Skolēni

 

Attēlos: Grupa sesto gatava bibliotēkas apmeklējumam. Skolēni iepazīstas ar bibliotēkas iekārtojumu un atrod sev interesējošo literatūru. Rakstniece Vita Štelmahere ar Rufi un bērniem.

 

Novembrī- pasākums “Mākslinieka darbnīcā”

Trīs nodarbībās 4, 5 un 6.klases skolēnus darbnīcas vadītāja I.Avotiņa

Attēlos: Dizaina radīšanas process meistardarbnīcā. Par padarīto priecājas 4. un 6. klases skolēni.

 

Decembrī – pasākums “Skats dabaszinību  pasaulē”

Ar SIA Laboratorium prokuristu Mārtiņu Gulbi

Pasākumā ar interesi piedalījās 135 Rīgas Ezerkrastu pamatskolas 1.-9. klašu izglītojamie.

 

Attēlos daži mirkļi no pasākuma “Skats dabaszinību pasaulē”.

 

 

2017./2018.m.g. Rīgas Ezerkrastu pamatskola piedalās ESF projektā

„Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001).

Informācija par piedalīšanos projektā